Hoppa till innehållet
Framsida För hyresgästen Allmänna villkor och ordningsregler

Allmänna villkor och ordningsregler

Genom att ingå ett hyresavtal förbinder du dig till att följa de allmänna villkoren för hyresavtalet och ordningsreglerna.

Allmänna villkor

Genom att underteckna hyresavtalet förbinder du dig också att följa de allmänna villkoren för hyresavtalet. Villkoren definierar både hyresgästens och hyresvärdens rättigheter och skyldigheter.

Ordningsregler

Förutom ordningslagen och andra lagar och förordningar ska hyresgästerna följa Hoas ordningsbestämmelser för fastigheterna. Ingen får i onödan med sitt beteende eller på annat sätt inkräkta på andras boendetrivsel. De som bor i huset ska även i övrigt följa ett uppförande som normal hemfrid kräver. Grannar måste ges absolut tystnad från kl. 22.00–06.00 på vardagar och från kl. 23.00–08.00. på helger och helgdagar.

De boende ska också se till att även deras gäster följer dessa ordningsbestämmelser. Hyresgästen är ansvarig och ersättningsskyldig till Hoas för skador och försummelser samt övriga ovarsamheter som hyresgästen eller hans eller hennes gäst orsakar.


Det verkar som om annonsblockering är på.

Jotta voisimme taata että sivusto toimii oikein, pyydämme deaktivoimaan ad block - laajennuksen. Sivuillamme ei ole mainoksia,
Your current shadow instance is ""staging"". Exit