Hyppää sisältöön
Etusivu Hakevalle Kuka voi hakea asuntoa?

Kuka voi hakea asuntoa?

Voit hakea Hoasin asuntoa, mikäli opiskelusi on

 • päätoimista,
 • tutkintoon johtavaa,
 • opintotukeen oikeuttavaa ja
 • pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa.

Pääkaupunkiseudun oppilaitosten sivutoimipisteissä opiskelevat voivat myös hakea Hoasin asuntoa. Pääkaupunkiseutuun kuuluu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita. Määritelmät kannattaa tarkistaa Kelan verkkosivuilta: https://www.kela.fi/opintotuki-paatoimisuus (Opintojen päätoimisuus)

Asunnon voi ottaa vastaan kun koulu on alkanut ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi. Poikkeuksena tähän ovat kesäkuukaudet: jos olet aloittamassa opiskelusi syksyllä, voit vastaanottaa asunnon jo kesäkuusta alkaen.

Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava voi hakea asuntoa vasta sille ajankohdalle,
kun on ilmoittautunut läsnäolevaksi oppilaitoksessa.

Täysi-ikäisellä hakijalla on oltava virallinen henkilöllisyystodistus.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella opiskeleva voi hakea Hoas-asuntoa, mikäli hän suorittaa opintoihinsa liittyvää työharjoittelua tai pääkaupunkiseudulla asumista edellyttävää tutkimusta tai opinnäytetyötä. Tällöin asuntoa voi hakea vain työharjoittelun, tutkimuksen tai opinnäytetyön suorittamisen ajaksi. 

Etänä ja verkossa suoritettavien tutkintojen oppilaitosten on sijaittava pääkaupunkiseudulla.

Vaihto-opiskelijat voivat hakea kalustettua asuntoa. Vaihto-opiskelija-asunnot on varattu oppilaitosyhteistyöhön osallistuvien oppilaitosten vaihto-opiskelijoille.

Asuntojen vuokrausperusteet

Valtio tukee Hoasin opiskelija-asuntojen rakentamista. Tästä syystä Hoasin asunnoissa ei voi asua kuka tahansa. Hoasin asukasvalintaa säätelevät valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistukset ja Hoasin säännöt.

Etusijalla olevat hakijat

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat

 • asunnottomia
 • vähävaraisia ja/tai pienituloisia
 • muuten kiireellisessä asunnontarpeessa
 • suorittamassa koko tutkintoa

Lukukausien alussa tarjoamme vapautuvat asunnot pääsääntöisesti aloittaville opiskelijoille. Etusijalla ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat hakijat.

Helsingissä sijaitseviin asuntoihin etusijalla ovat Helsingissä opiskelevat.

Muutamien kiinteistöjen asukasvalinnassa noudatetaan myös sääntöjä, jotka perustuvat muun muassa kiinteistöjen omistukseen sekä tontinvuokraehtoihin.

Perustutkinto-opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijaksi katsotaan:

 • Lukiossa ylioppilastutkintoa opiskeleva (Huom. aikuislukiossa opiskeleva, tarkistahan oletko oikeutettu Kelan opintotukeen https://www.kela.fi/opintotuki-kuka-voi-saada)
 • Ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillista perustutkintoa opiskeleva
 • Ammattikorkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva
 • Yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva
 • Yliopistossa lääke-, eläinlääke-, ja hammaslääketieteellisessä lisensiaatin tutkintoa opiskeleva

Jatko-opiskelijat

Jatko-opiskelijaksi katsotaan yliopistossa tohtorintutkintoa tai lisensiaatin tutkintoa opiskeleva (poikkeuksena lääke-, eläinlääke- ja hammaslääketietellisessä opiskeleva). Jatko-opiskelijalla on oltava tutkinnonsuoritusoikeus ja oltava läsnäolevana ollakseen oikeutettu hakemaan Hoas-asuntoa.

Varallisuus

Vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat ovat etusijalla. Varallisuudella tarkoitetaan muun muassa asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja ja arvopapereita. Varallisuuteen kohdistuvat velat ja opintolainan määrä huomioidaan varallisuutta arvioitaessa. Jos asut omassa asunnossa yli 80 kilometrin päässä pääkaupunkiseudusta ja olet muuttamassa alueelle opintojen takia, omistusasuntoa ei huomioida varallisuutena. Sijoitusasunnot lasketaan aina varallisuudeksi.

Tonttivuokrasopimukseen liittyvät erityisehdot

Osassa Hoasin omistamissa kiinteistöissä noudatetaan erityissopimuksia esimerkiksi tontin vuokraajan kanssa, jotka johtavat poikkeuksiin asukasvalinnan perusteissa.

 • Seuraavien kiinteistöjen perheasunnot vuokrataan ensisijaisesti lapsiperheille: Harustie 7-8, Karstulantie 8, Katajannokanranta 21, Kilpolantie 16, Kurkisuontie 12, Muusantori 5, Myrttitie 2, Pallaksentie 4, Pekankatu 5, Rekipellontie 15, Rälssintie 16.
 • Kasperinkuja 13: Snellman-korkeakoulun opiskelijat etusijalla asukasvalinnassa. Etuoikeus perustuu yhteiseen tonttivaraukseen Ahtola-säätiön kanssa.
 • Kilonrinne 10: kiinteistössä noudatetaan seuraavaa etuoikeusjärjestystä: 1. SSBS:n perustajayhteisön jäsen, 2. Hoasin ruotsinkielisten perustajayhteisöjen ja kaksikielisten perustajayhteisöjen ruotsinkieliset jäsenet, 3. Hoasin muiden perustajayhteisöjen jäsenet.
 • Opastinsilta 2: Farmasiakunta Ry:n käyttöön on varattu 21 asuntopaikkaa.
 • Otaniemen asunnot (Jämeräntaival 9-11, Servin Maijan tie 3, Servinkuja 5-6): Asunnot vuokrataan vain Aalto-yliopiston opiskelijoille. Perhesopimuksissa riittää, jos toinen opiskelee Aallossa.
 • Paraistentie 18: Lääketieteen opiskelijat ovat etusijalla asukasvalinnassa.
 • Pitäjänmäentie 13: Musiikinopiskelijat ovat etusijalla asukasvalinnassa. Perheasunnot vuokrataan ensisijaisesti lapsiperheille. C-rapussa sijaitsee äänieristettyjä asuntoja.
 • Talonpojantie 10: kiinteistössä noudatetaan seuraavaa etuoikeusjärjestystä:
  1. Säätiö, Stiftelse Latokartano – Vicus Agriculturae Studiosorumin (Latokartanosäätiön) ja Metsäylioppilaiden asuntolasäätiön (Silvican) asukaskriteerit täyttävät opiskelijat.
  2. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat.
  Etuoikeusjärjestys perustuu Latokartanon urheilu- ja kulttuuritalosäätiön ja Hoasin välisen maanvuokraussopimuksen ehtoihin.
 • Valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kuten SYLin ja SAMOKin hallitusten jäsenille vuokrataan Hoasin asuntoja hallituskauden ajaksi.
 • Seuraavissa kiinteistöissä on opiskelija-asukkaiden lisäksi Helsingin kaupungin asukkaita, koska kiinteistöt ovat olleet aiemmin kaupungin omistuksessa: Hakaniemenranta 12, Kirstinmäki 7, Kylmäojantie 4. Sitä mukaa kun kaupungin valitsemat asukkaat irtisanovat sopimuksensa, vuokrataan asunnot opiskelijoille Hoasin normaalien ehtojen mukaisesti.

Asunto oppilaitoksen läheisyydestä

Hoas noudattaa asuntojen tarjoamisessa kampusperiaatetta, eli sijaintia oppilaitosten tai hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Asunnon hakijoille pyritään löytämään opintoja tukeva asumisratkaisu. Asunnot vuokrataan oppilaitoksen kampusalueen mukaan. Hakijalle pyritään tarjoamaan asuntoa oppilaitoksen läheisyydestä tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelta, ensisijaisesti hakijan opiskelukaupungista.

Hoas katsoo kulkuyhteyksien olevan hyvät mikäli matka kestää julkisilla liikennevälineillä enintään 45-50 minuuttia yhteen suuntaan.

Alaikäiset asunnon hakijat

Voit hakea Hoas-asuntoa alaikäisenä. Kun haet asuntoa alaikäisenä, lisää asuntohakemukselle yhden huoltajan tiedot. Huoltajan tiedoille on hakemuksella oma kohtansa. Täytä tiedot huolellisesti. Tarkastamme asuntohakemuksella ilmoitetun huoltajan luottotiedot.

Alaikäisenä hakijana tarvitset lisäksi huoltajaltasi suostumuksen, jotta voimme tarjota sinulle asuntoa. Huoltajan suostumus annetaan huoltajan suostumuslomakkeella. Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, molempien huoltajien tulee täyttää ja allekirjoittaa huoltajan suostumuslomake. Haluamme varmistaa sen, että asuntohakemuksella ilmoitettu henkilö on hakijan huoltaja.

Toimita huoltajan suostumuslomake Hoasin asumispalveluihin esimerkiksi sähköpostitse. Huoltajan suostumuslomakkeen löydät Asiointi-sivulta.

Edunvalvoja

Jos haet asuntoa Hoasilta ja sinulla on edunvalvoja, toimita meille kopio käräjäoikeuden päätöksestä edunvalvonnasta ja täytetty edunvalvojan suostumuslomake.

Edunvalvonnan alaisen vuokrasopimukseen ei sovelleta erityisehtoja, mutta tieto asuntotarjouksesta ja vuokrasopimuksesta lähetetään myös edunvalvojalle.

Väliaikainen asuminen pääkaupunkiseudulla

Kevät- ja kesäaikana myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla opiskelevat voivat hakea asuntoa Hoasilta.

Hoasilla on tarjolla kalustettuja asuntoja tammi-toukokuussa sekä kalustamattomia asuntoja tammi-elokuussa. Asuntoa kevääksi ja kesäksi voi hakea opiskelija, jolla on esimerkiksi väliaikainen työ tai opintoja pääkaupunkiseudulla tai kehyskunnissa.

Opiskelijat, jotka eivät voi hakea asuntoa Hoasilta

Hoasin asuntoa ei ole mahdollista hakea mikäli suoritat tutkintosi:

 • oppisopimuskoulutuksessa (osana perustutkintoa voit suorittaa enintään 12 kuukautta kestävän oppisopimusjakson)

tai opiskelet

 • peruskoulussa
 • valmennuskurssilla tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
 • avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa
 • erikoisammattitutkintoa
 • ammatillista lisäkoulutusta
 • tohtorintutkinnon jälkeisiä lisäopintoja

Jos suoritat valmentavaa koulutusta, voit hakea asuntoa vasta suoritettuasi valmentavan koulutuksen ja siirryttyäsi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Hoasin asukasvalinnan kriteerit eivät täyty kaikissa oppilaitoksissa ja opiskelumuodoissa, esimerkiksi:

 • Oppisopimusopiskelu ei oikeuta opiskelijaa saamaan Kelan opintotukea.
 • Ammatillinen lisäkoulutus ei johda tutkintoon vaan täydentää jo hankittua tutkintoa.

Hoas päivittää asunnonhakuun oikeuttavien oppilaitosten listaa lisäämällä tai poistamalla siitä oppilaitoksia. Mikäli et löydä omaa oppilaitostasi hakemuslomakkeen oppilaitoslistauksesta, opiskelusi eivät oikeuta asunnon hakemiseen Hoasilta.


Näyttäisi siltä että ad-block on päällä.

Jotta voisimme taata että sivusto toimii oikein, pyydämme deaktivoimaan ad block - laajennuksen. Sivuillamme ei ole mainoksia,
Olet nyt varjossa ""staging"". Poistu